Browar Witnica S.A

Browar w Witnicy w ramach dofinansowania wprowadził innowacyjne procesy technologiczne warzenia piwa, będące wynikiem badań przemysłowych realizowanych we własnej komórce B+R. Pozwoliło to na wprowadzenie nowych produktów regionalnych i warzenia piwa zgodnie z filozofią „nie pospieszając natury”.