Hotel FOR-REST

Wieloletnia współpraca z Właścicielami pozwoliła na pozyskanie dofinansowania na budowę hotelu FOR-REST z zapewnieniem nowoczesnych systemów zarzadzania hotelem i technologii informacyjno- komunikacyjnych. Hotel FOR-REST jest postrzegany jako jeden z najlepszych hoteli w mieście.