Nasz zespół

Aleksandra Głazowska

MBA - Dyrektor Zarządzający, manager innowacji


 • Ponad 16 – letnie doświadczenie w realizacji projektów dla przedsiębiorców ze środków unijnych (PARP, NCBiR, RPO, POWER, BGK, POIiŚ),
 • ekspert w zakresie projektów innowacyjnych,
 • specjalizacja: projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe dla przedsiębiorstw,  doradztwo biznesowe, opracowywanie projektów innowacyjnych w oparciu o filozofię Design Thinking,
 • wieloletnie doświadczenie jako członek Komisji Oceny Projektów

Agnieszka Możejko

Ekspert w zakresie projektów międzynarodowych


 • 15- letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów międzynarodowych,
 • specjalizacja: projekty badawcze realizowane ze środków krajowych (NCN, NCBR, FNP) i programów ramowych UE,
 • współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi.
 • autor oraz współautor szeregu projektów B+R finansowanych ze środków unijnych.

Michał Ociepa

Ekspert w zakresie Przemysłu 4.0 i innowacji


 • 10-cio letnie doświadczenie w opracowywaniu, kierowaniu oraz rozliczaniu projektów ze środków unijnych,
 • specjalizacja: projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu Przemysłu 4.0., inżynierii przemysłowej oraz rozwiązań prośrodowiskowych (NCBiR, PARP, NFOŚiGW, RPO),
 • ukończone liczne kursy i szkolenia w zakresie metodyk prowadzenia projektów B+R,
 • innowator, autor szeregu projektów B+R finansowanych ze środków krajowych i unijnych.

Rafał Głazowski

Ekspert w zakresie projektów środowiskowych i TIK


 • 10- letnie doświadczenie w doradztwie unijnym w zakresie możliwości  pozyskania  środków finansowych na inwestycje,
 • rozliczanie i  prowadzenie   projektów  inwestycyjnych i środowiskowych,
 • przygotowywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz studiów wykonalności inwestycji środowiskowych w tym OZE.
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu cyfryzacji przedsiębiorstw,

Tomasz Pasternak

Ekspert w zakresie analiz finansowych inwestycji


 • 15- letnie doświadczenie w przygotowywaniu analiz finansowych i ekonomicznych pod inwestycje dla przedsiębiorstw i samorządów na potrzeby pozyskania środków unijnych,
 • posiadane uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego,
 • doświadczenie w przygotowaniu studiów wykonalności i biznesplanów, prowadzeniu i rozliczaniu projektów unijnych,

dr Marzena Nadolna

Ekspert w zakresie niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii


 • 26-letnie doświadczenie w pracy naukowo - dydaktycznej na wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • wyróżniające kompetencje w zakresie rozwiązań środowiskowych,
 • uprawnienia w zakresie audytów energetycznych od 2004 roku, KAPE/193/2004.