Nasi partnerzy

Naszymi Partnerami w skutecznym świadczeniu usług konsultingowych są:

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiegoul Podgórna 50,65-246 Zielona Górawww.cptt.uz.zgora.pl

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w KalskuKalsk 12266-100 Sulechówwww.loiiwa.com.pl

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.ul. Kazimierza Wielkiego 166-400 Gorzów Wlkp.www.ziph.pl

Lubuski Klaster MetalowyUl. Jagiellonczyka 17/166-400 Gorzów Wlkp.Tel./fax: +48 95 722 75 30Kom.: +48 691 825 768www.lubuskiklaster.pl

Nasi partnerzy

Naszymi Partnerami w skutecznym świadczeniu usług konsultingowych są:

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiegoul Podgórna 50,65-246 Zielona Górawww.cptt.uz.zgora.pl

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w KalskuKalsk 12266-100 Sulechówwww.loiiwa.com.pl

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.ul. Kazimierza Wielkiego 166-400 Gorzów Wlkp.www.ziph.pl

Lubuski Klaster MetalowyUl. Jagiellonczyka 17/166-400 Gorzów Wlkp.Tel./fax: +48 95 722 75 30Kom.: +48 691 825 768www.lubuskiklaster.pl