Twój Biznes,Nasze Wsparcie

INNEDGE ponad 13 lat prężnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i budowania innowacji, świadcząc profesjonalne usługi w zakresie pozyskiwania dofinansowania na innowacje oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE dla przedsiębiorców i samorządów z całej Polski.

Twój Biznes,Nasze Wsparcie

INNEDGE ponad 13 lat prężnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i budowania innowacji, świadcząc profesjonalne usługi w zakresie pozyskiwania dofinansowania na innowacje oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE dla przedsiębiorców i samorządów z całej Polski.

Oferujemy Klientom pełny zakres specjalistycznych, uzupełniających się usług, począwszy od budowania koncepcji w myśl zasady Design Thinking po doradztwo w zakresie wyboru programów pomocowych, określenia kształtu i zakresu inwestycji, kończąc na opracowaniu specjalistycznej dokumentacji i przygotowaniu jej do złożenia w instytucjach finansujących.

Zapewniamy specjalistyczne podejście do realizacji usług oparte na fachowej wiedzy, znajomości możliwych źródeł finansowania inwestycji oraz innowacyjnych rozwiązań z wielu dziedzin.

Współpracuj z naszymi ekspertami

Zaangażujemy cały swój potencjał, abyś odniósł sukces

Nasze usługi

Profesjonalne doradztwo biznesowe i unijne

Przygotowywanie specjalistycznej dokumentacji

Prowadzenie i rozliczanie projektów

Szkoleniakompetencyjne

Innowacje to impuls.

Nasze know - how i wieloletnie doświadczenie zapewni Twój sukces.

Nasi klienci

Działalności firmy jest ukierunkowana na trzy grupy klientów:

Biznesowych

Firmy produkcyjne, handlowe, usługowe, doradcze i szkoleniowe, organizacje otoczenia biznesu.

Klientów instytucjonalnych

Jednostki samorządu terytorialnego, szpitale, instytucje, agendy rządowe, jednostki otoczenia biznesu.

Sektor badawczo-rozwojowy

Instytuty badawcze i badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe.

Wiemy, jak odnieść sukces


  • Profesjonalne przygotowanie i zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
  • Skuteczne pozyskiwanie dotacji dla przedsiębiorstw na poziomie europejskim, krajowym oraz regionalnym
  • Opracowywanie projektów w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z jednostkami naukowymi
  •  Opracowywanie wniosków, biznes - planów, prognoz finansowych, studiów wykonalności oraz dokumentacji ofertowej do zamówień Publicznych

  • Doradztwo w zakresie rozwoju przedsiębiorstw i efektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
  • Doradztwo w zakresie analizy występowania poziomu innowacji i możliwości pozyskania praw własności przemysłowych
  • Opracowywanie pozostałych specjalistycznych dokumentów w celu pozyskania finansowania