Projekty Badawczo - Rozwojowe

Zakres kompleksowej usługi obejmuje m.in.:

 • analizę koncepcji  projektu badawczo-rozwojowego wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny do danego programu
 • analizę planowanych rozwiązań w zakresie ich innowacyjności,
 • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego;
 • pomoc przy nawiązaniu współpracy z jednostką naukową i przedsiębiorcami;
 • pomoc przy uzyskaniu i przygotowaniu opinii o innowacyjności;
 • opracowanie projektu badawczo - rozwojowego wraz z podziałem na badania przemysłowe i prace rozwojowe z określeniem intensywności wsparcia,

 • opracowanie kompletnego harmonogramu badań z podziałem na zadania badawcze,
 • opracowania kompletnego wniosku projektu o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami
 • przygotowanie projektów badawczych w ramach programów Horyzont Europa
 • zarządzanie projektami badawczymi realizowanymi w partnerstwie,

Projekty Badawczo - Rozwojowe

Zakres kompleksowej usługi obejmuje m.in.:

 • analizę koncepcji  projektu badawczo-rozwojowego wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny do danego programu
 • analizę planowanych rozwiązań w zakresie ich innowacyjności,
 • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego;
 • pomoc przy nawiązaniu współpracy z jednostką naukową i przedsiębiorcami;
 • pomoc przy uzyskaniu i przygotowaniu opinii o innowacyjności;
 • opracowanie projektu badawczo - rozwojowego wraz z podziałem na badania przemysłowe i prace rozwojowe z określeniem intensywności wsparcia,
 • opracowanie kompletnego harmonogramu badań z podziałem na zadania badawcze,
 • opracowania kompletnego wniosku projektu o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami
 • przygotowanie projektów badawczych w ramach programów Horyzont Europa
 • zarządzanie projektami badawczymi realizowanymi w partnerstwie,

Dotacje na innowacje

Zakres kompleksowej usługi obejmuje m.in.:

 • analizę inwestycji  wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny do danego programu;
 • analizę koncepcji nowych rozwiązań w myśl zasady Design Thinking;
 • doradztwo i analizę w zakresie spełnienia innowacji produktowych, usługowych i procesowych;
 • współpracę w uzyskaniu opinii o innowacyjności dla inwestycji;
 • przegotowanie specjalistycznych opracowań w kierunku cyfryzacji, automatyzacji oraz robotyzacji przedsiębiorstw,
 • przygotowanie nowych rozwiązań cyfryzacyjnych oraz koncepcji w zakresie usług programistycznych, w tym dotyczących sztucznej inteligencji,

 • przygotowanie projektów związanych z realizacją filozofii Przemysłu 4.0
 • przygotowanie projektów w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego – ekoinowacje,
 • opracowanie projektu o dofinansowanie, biznesplanu czy studium wykonalności na planowaną inwestycje;
 • opracowanie pełnego harmonogramu działań inwestycyjnych oraz określenie kategorii kosztów do dofinansowania;
 • kompleksowe zarządzanie projektami i ich rozliczanie.

Dotacje na innowacje

Zakres kompleksowej usługi obejmuje m.in.:

 • analizę inwestycji  wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny do danego programu;
 • analizę koncepcji nowych rozwiązań w myśl zasady Design Thinking;
 • doradztwo i analizę w zakresie spełnienia innowacji produktowych, usługowych i procesowych;
 • współpracę w uzyskaniu opinii o innowacyjności dla inwestycji;
 • przegotowanie specjalistycznych opracowań w kierunku cyfryzacji, automatyzacji oraz robotyzacji przedsiębiorstw,
 • przygotowanie nowych rozwiązań cyfryzacyjnych oraz koncepcji w zakresie usług programistycznych, w tym dotyczących sztucznej inteligencji,
 • przygotowanie projektów związanych z realizacją filozofii Przemysłu 4.0
 • przygotowanie projektów w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego – ekoinowacje,
 • opracowanie projektu o dofinansowanie, biznesplanu czy studium wykonalności na planowaną inwestycje;
 • opracowanie pełnego harmonogramu działań inwestycyjnych oraz określenie kategorii kosztów do dofinansowania;
 • kompleksowe zarządzanie projektami i ich rozliczanie.

Dotacje z zakresu OZE i środowiska

Usługi świadczymy dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, stowarzyszeń, porozumień, spółek prawa handlowego będących własnością JST, szkół wyższych, operatorów systemu dystrybucyjnego, zarządców budynków mieszkaniowych, państwowych jednostek budżetowych. W ramach świadczonych usług sporządzamy/wykonujemy:

 • analizę inwestycji  wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny dla danego programu;
 • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego;
 • opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie;
 • opracowanie biznesplanu  dla projektów z zakresu OZE,
 • studia wykonalności dla  inwestycji środowiskowych i OZE,
 • inne opracowania analityczno-ekonomiczne,

 • audyty energetyczne,
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko,
 • harmonogramy realizacji inwestycji i inne dokumenty potrzebne do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu,
 • wnioski o płatność i sprawozdania z realizacji projektu,

Dotacje z zakresu OZE i środowiska

Usługi świadczymy dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, stowarzyszeń, porozumień, spółek prawa handlowego będących własnością JST, szkół wyższych, operatorów systemu dystrybucyjnego, zarządców budynków mieszkaniowych, państwowych jednostek budżetowych. W ramach świadczonych usług sporządzamy/wykonujemy:

 • analizę inwestycji  wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny dla danego programu;
 • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego;
 • opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie;
 • opracowanie biznesplanu  dla projektów z zakresu OZE,
 • studia wykonalności dla  inwestycji środowiskowych i OZE,
 • inne opracowania analityczno-ekonomiczne,
 • audyty energetyczne,
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko,
 • harmonogramy realizacji inwestycji i inne dokumenty potrzebne do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu,
 • wnioski o płatność i sprawozdania z realizacji projektu,

Projekty Infrastrukturalnedla Samorządów

Świadczymy usługi dla:

Jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Spółek prawa handlowego będących własnością JST.

Związków ochotniczych straży pożarnych.

Jednostek publicznych, w tym szkoły, szpitale, ośrodki kultury, zakłady budżetowe.

W ramach świadczonych usług sporządzamy:

 • analizę inwestycji wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny do danego programu;
 • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego;
 • opracowanie kompletnego projektu wniosku o dofinansowanie;
 • opracowanie biznesplanu dla projektów z zakresu infrastruktury;
 • studia wykonalności dla inwestycji infrastrukturalnych;
 • inne opracowania analityczno-ekonomiczne;

 • audyty energetyczne;
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko;
 • harmonogramy realizacji inwestycji i inne dokumenty potrzebne do podpisania umowy o dofinansowanie;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu;
 • wnioski o płatność i sprawozdania z realizacji projektu;

Projekty Infrastrukturalnedla Samorządów

Świadczymy usługi dla:

Jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Spółek prawa handlowego będących własnością JST.

Związków ochotniczych straży pożarnych.

Jednostek publicznych, w tym szkoły, szpitale, ośrodki kultury, zakłady budżetowe.

W ramach świadczonych usług sporządzamy:

 • analizę inwestycji wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny do danego programu;
 • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego;
 • opracowanie kompletnego projektu wniosku o dofinansowanie;
 • opracowanie biznesplanu dla projektów z zakresu infrastruktury;
 • studia wykonalności dla inwestycji infrastrukturalnych;
 • inne opracowania analityczno-ekonomiczne;
 • audyty energetyczne;
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko;
 • harmonogramy realizacji inwestycji i inne dokumenty potrzebne do podpisania umowy o dofinansowanie;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu;
 • wnioski o płatność i sprawozdania z realizacji projektu;

Doradztwo specjalistyczne

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie:

 • możliwości finansowania inwestycji ze źródeł bezzwrotnych w formie dotacji;
 • przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych;
 • tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowania planów marketingowych.

 • pozyskiwania  praw własności przemysłowych dla firm – wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,
 • przygotowania dokumentów strategicznych w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne, planów rozwojowych i strategii innowacji,

Zapraszamy do skorzystania z usług bezpłatnego doradztwa w zakresie możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji dla przedsiębiorstw z nowej perspektywy finansowej 2021- 2027

+48 512 125 480 , +48 509 717 217

Doradztwo specjalistyczne

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie:

 • możliwości finansowania inwestycji ze źródeł bezzwrotnych w formie dotacji;
 • przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych;
 • tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowania planów marketingowych.
 • pozyskiwania  praw własności przemysłowych dla firm – wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,
 • przygotowania dokumentów strategicznych w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne, planów rozwojowych i strategii innowacji,

Zapraszamy do skorzystania z usług bezpłatnego doradztwa w zakresie możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji dla przedsiębiorstw z nowej perspektywy finansowej 2021- 2027

+48 512 125 480+48 509 717 217