ZUO International

ZUO International Sp z o.o. w Kunowicach w ramach dofinansowania buduje nowoczesne Centrum Badawcze Procesów Przetwarzania i Zagospodarowania Odpadów. Pozwoli to na wdrażanie nowych technologii w zakresie procesów składowania odpadów i ich ponownego wykorzystania w kierunku realizacji gospodarki obiegu zamkniętego.