WS SPZOZ w Nowej Soli

Szpital w Nowej Soli dzięki naszemu wsparciu pozyskał dofinansowanie na modernizację kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z odzyskiem ciepła ze spalaniaodpadów medycznych. Wprowadzono również nowoczesny system zarządzania energią, co pozwoli na obniżenie emisji CO2.

Power generators.