Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego

Nasza wieloletnia współpraca z Ośrodkiem zaowocowała szeregiem projektów z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej wraz z termomodernizacją zespołu budynków. Pozyskane dofinansowania pozwoliły na obniżenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń, oszczędność energetyczną i przejście na gospodarkę niskoemisyjną.